บริหารการเงินชีวิตคู่

การเงินของชีวิตคู่ ยากกว่าการเงินส่วนตัวเยอะ เพระามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ หลายเรื่อง ใช้หลักการและเหตุผลมาตัดสินใจไม่ได้ทั้งหมด เพราะมันเป็น “ความรู้สึก”

ผมเห็นด้วยกับข้อนี้ครับ ระหว่างเงินมีมาก กับเงินมีน้อย มีปัญหาสองฝั่ง การแก้ปัญหา อยู่ที่คู่ของใครของมัน สำหรับคู่ของผม เราเห็นด้วยกันแบบน้ครับ

การเงินของชีวิตคู่ ยากกว่าการเงินส่วนตัวเยอะ เพระามันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ หลายเรื่อง ใช้หลักการและเหตุผลมาตัดสินใจไม่ได้ทั้งหมด เพราะมันเป็น “ความรู้สึก”

ผมเห็นด้วยกับข้อนี้ครับ ระหว่างเงินมีมาก กับเงินมีน้อย มีปัญหาสองฝั่ง การแก้ปัญหา อยู่ที่คู่ของใครของมัน สำหรับคู่ของผม เราเห็นด้วยกันแบบน้ครับ

1.เราต้องสร้าง “ความเคารพความคิดเห็น” กันก่อน 
2.มีความจริงใจต่อกันในการแก้ปัญหา
3.ตกลงกัน แบ่งเงินเป็น สามกอง ส่วนกลาง ครอบคุมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เงินเก็บ เงินลงทุน เงิน ส่วนตัวของใครของมัน บริหารกันเอง เคารพการตัดสินใจ
4.แย่งกันจ่ายในบางโอกาส ซื้อของให้กันด้วยเงินส่วนตัว

ทั้งหมด เราทำกันแบบนี้ ระหว่างที่มีปัญหา เราก็แชร์ร่วมกันเห็นใจกัน และแก้ปัญหาไปด้วยกัน

ส่วนของใครจะเป็นแบบไหน ก็ลองไปตกลงกันเองนะครับ มันเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ จริงๆ

ภาพไม่เกี่ยวข้อกับเนื้อหา แค่เป็นภาพประกอบเท่านั้น

เนื่องจากมันเป็นความรู้สึก เราต้องถ่อมใจ และยอมรับ และ อภัยซึ่งกันและกัน และมอบความรัก ให้ กับกันมากๆ ดังคำสอนในพระคำภีร์

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง
1 โครินธ์ 13:4‭-‬7 TH1971
https://bible.com/bible/275/1co.13.4-7.TH1971

จงให้เขา และท่านจะได้รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น”
ลูกา 6:38 TH1971
https://bible.com/bible/275/luk.6.38.TH1971

Comments

comments