คำอธิฐาน พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์เมื่อคนจนคนนี้ร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงโปรดฟังและทรงช่วยกู้ ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นขอบพระคุณพระองค์ ที่ปลดหนี้สิน ทุกบาท ทุกสตางค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่ให้ลูกมีเพียงพอ และมีอย่างบริบูรณ์มีของทีดี และของที่เป็นเลิศ สิ่งเหล่านั้น วันหนึ่งมันก็จะต้องหลอมละลาย