การคาดการณ์สายศาสนาศาสตร์ หรือ จิตวิญาณ เรื่องฟ้ามืดแล้ว ๓ วันฝนกรด

การคาดการณ์สายศาสนาศาสตร์ หรือ จิตวิญาณ เรื่องฟ้ามืดแล้ว ๓ วันฝนกรด น่าจะมาได้จาก กรณีเดียว คือการระเบิดของภูเขาไฟ ในภูมิภาค ซึ่งเมื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แล้ว ก็ไม่หนี “ดานัว โทบา” อินโดนิเซีย น้อง “เยลโลสโตน” ในสหรัฐอเมริกา ดานัว โทบา ยาว ๑๐๐ กิโลเมตร กว้าง ๓๐ กิโลเมตร ลึก ๕๐๕ เมตร เป็นน้องเล็กของ เยลโลสโตน (ในภาพยนตร์ 2012)บันทึกแผ่นดินไหวล่าสุดของ ดานัว โทบา เกิดขึ้นในปี 2011 ๑ ครั้ง 2012 ๙ ครั้งDate Time Magnitude Depth 2012-08-27 09:01:23 5.2 146 Km 2012-08-27 09:01:23 5.3 151.20 Km […]