คำอธิฐาน พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์เมื่อคนจนคนนี้ร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงโปรดฟังและทรงช่วยกู้ ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นขอบพระคุณพระองค์ ที่ปลดหนี้สิน ทุกบาท ทุกสตางค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่ให้ลูกมีเพียงพอ และมีอย่างบริบูรณ์มีของทีดี และของที่เป็นเลิศ สิ่งเหล่านั้น วันหนึ่งมันก็จะต้องหลอมละลาย

คำอธิฐาน พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์เมื่อคนจนคนนี้

ร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงโปรดฟัง

และทรงช่วยกู้ ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

ขอบพระคุณพระองค์ ที่ปลดหนี้สิน ทุกบาท ทุกสตางค์

ขอบพระคุณพระองค์ ที่ให้ลูกมีเพียงพอ และมีอย่างบริบูรณ์

มีของทีดี และของที่เป็นเลิศ สิ่งเหล่านั้น วันหนึ่งมันก็จะต้องหลอมละลาย

ลูกจะขอใช้มัน เป็นเพียงเครื่องมือ ลูกจะไม่รักเงิน ลูกจะไม่รักสิ่งของ

ลูกจะรักแต่พระองค์เท่านั้น และลูกจะขอมีส่วน ขยายแผ่นดินของพระองค์

ด้วยความเต็มใจ ด้วยความสมัครใจ ด้วยคิดหมายไว้ในใจ ด้วยความเปรมปรีดิ์

เพราะพระองค์ทรงรักคนนั้น ที่ถวายด้วยความชื่นชมยินดี

ขอบพระคุณที่จะทรงทวี ให้ทรัพย์กลับคืนมา จัดสรรแน่นพูนล้น

เพื่อที่ลูกจะมีเพียงพอสำหรับตัวเสมอ และมีเกินพอ

ที่จะเป็นพระพร ให้กับคนรอบข้าง ในแผ่นดินของพระองค์

ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน ฮาเลลูยา

Comments

comments