กระดูกหักเมื่อไรจะหาย

1217237337

ตามธรรมชาติเมื่อมีกระดูกหัก ร่างกายจะซ่อมแซมกระดูกที่หักนั้นให้กลับมาติดกันเหมือนเดิม แพทย์เป็นเพียง ผู้ที่จัดให้กระดูกกลับเข้ามาอยู่ในแนวที่ดีเท่านั้น เพื่อที่เมื่อกระดูกติดสนิทแล้วอวัยวะนั้นจะกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ซึ่งการจัดกระดูกนี้อาจจะทำได้ทั้งวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด (ใส่เฝือก) และวิธีผ่าตัด (ใส่เหล็กดามกระดูก)

ระยะเวลาตั้งแต่กระดูกหักจนกระดูกติดสนิท ประมาณ 4 – 6 เดือน ซึ่ง กระดูกจะติดดีหรือไม่ดี ติดเร็วหรือติดช้านั้น จะแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วย เช่น

• ถ้าอายุน้อยกระดูกจะติดดีและเร็ว ผู้สูงอายุกระดูกก็จะติดช้า

• กระดูกที่หักเคลื่อนที่ไม่มากก็จะติดดีกว่ากระดูกที่หักแล้วเคลื่อนที่มาก

• กระดูกหักหลายชิ้น ก็จะติดช้า

• ถ้ามีการติดเชื้อของกระดูก ก็จะติดช้า

• กระดูกที่แตกเข้าในข้อ ก็จะติดช้า

• ถ้าไม่ทำกายภาพบำบัด ไม่ออกกำลังของกล้ามเนื้อ กระดูกก็จะติดช้า

• การรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง ก็จะช่วยให้กระดูกติดเร็วขึ้น

ระยะเวลาของการซ่อมแซมกระดูก ตั้งแต่กระดูกหักจนหายสนิท สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว แบ่งเป็น

ระยะที่ 1. กระดูกเริ่มติด ใช้เวลาประมาณ 4 – 6 อาทิตย์

ในช่วง 2 อาทิตย์แรกหลังกระดูกหัก จะมีอาการปวดบริเวณที่กระดูกหักมาก

พอถึงอาทิตย์ที่ 3-4 อาการปวดจะลดลง แต่เมื่อเอ๊กซเรย์จะเห็นรอยกระดูกหักอยู่ ซึ่งแสดงว่ากระดูกนั้นยังไม่ติดสนิทดี

ดังนั้นจะต้องทำกายภาพบำบัดและระมัดระวังในการใช้อวัยวะที่กระดูกหัก อย่าใช้งานมากนัก เช่น หลีกเลี่ยงการยกของหนัก เดินโดยใช้ไม้เท้า เป็นต้น เพราะกระดูกที่ยังติดไม่สนิท จะรับแรงของกล้ามเนื้อหรือรับน้ำหนักตัวได้ไม่มาก ถ้าลงน้ำหนัก หรือ ใช้แรงมากเกินไป กระดูกก็อาจหักซ้ำได้ ถึงแม้ว่าจะใส่เหล็กดามกระดูกไว้เหล็กก็อาจจะหักหรือถอนออกได้

ในระยะ 4 – 6 อาทิตย์นี้มีผู้ป่วยบางคนคิดว่าหายแล้ว เพราะไม่มีอาการปวด เลยไม่ไปตรวจตามที่แพทย์นัด และใช้แรงเต็มที่หรือลงน้ำหนักเต็มที่ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ก็จะทำได้แต่เมื่อผ่านไปช่วงหนึ่ง เหล็กดามกระดูกและกระดูกที่เริ่มติด ก็หักซ้ำ ต้องเริ่มรักษากันใหม่ ซึ่งผลการรักษาในกระดูกที่หักซ้ำครั้งที่สองนี้จะไม่ค่อยดีเหมือนกับผลของการรักษากระดูกหักครั้งแรก

ระยะที่ 2. กระดูกติดสนิท ต้องใช้เวลาอีก 3 – 5 เดือน หลังจากระยะที่ 1 (รวมทั้งหมด 4 – 6 เดือน)

แพทย์จะนัดเอ๊กซเรย์ทุก 1 – 2 เดือน ถ้าเอ๊กซเรย์แล้วไม่เห็นรอยกระดูกหัก จึงจะถือว่ากระดูกติดสนิท (หายสนิท) สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนช่วงก่อนที่จะเกิดกระดูกหัก ซึ่งระยะเวลาในช่วงนี้ไม่แน่นอน จะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน

ดังนั้นจึงควรมาตรวจตามแพทย์นัด และสอบถามกับแพทย์ว่า กระดูกติดสนิทหรือยัง ถ้าแพทย์บอกว่ากระดูกติดสนิทแล้วจึงจะถือว่าหายสนิท สามารถทำทุกอย่างได้ตามปกติ

การรักษากระดูกหักต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยและญาติ ที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่าง เคร่งครัด เพื่อให้ผลของการรักษาออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้ามีข้อสงสัย กรุณาปรึกษาแพทย์อีกครั้ง

Comments

comments