แอ๊บปลา

แอ็บปลา

แอ็บปลา คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง เช่นเดียวกับแอ็บอ่องออ แอ็บกุ้ง แล้วนำไปปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 8111; อัมพร โมฬีพันธ์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2550)

แอ็บปลา คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำปลาสด เช่น ปลาช่อน ปลาดุก มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง เช่นเดียวกับแอ็บอ่องออ แอ็บกุ้ง แล้วนำไปปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 8111; อัมพร โมฬีพันธ์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2550)

ส่วนผสมแอ็บปลา
1. ปลาดุก 300 กรัม
2. ใบขิง 1/2 ถ้วย

เครื่องแกงแอ็บปลา
1. พริกขี้หนู 20 เม็ด
2. หอมแดง 10 หัว
3. กระเทียม 20 กลีบ
4. ตะไคร้หั่น 2 ช้อนโต๊ะ
5. ข่าหั่น 2 ช้อนโต๊ะ
6. ขมิ้นหั่น 1 ช้อนโต๊ะ
7. กะปิ 1/2 ช้อนโต๊ะ
8. เกลือ 1/2 ช้อนชา

วิธีทำแอ็บปลา

1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด


2. หั่นปลาดุกเป็นชิ้น ใส่ภาชนะ ใส่เครื่องแกงลงคลุกเคล้าให้เข้ากัน


3. ใส่ใบขิงซอย คลุกเคล้าให้เข้ากัน


4. เตรียมใบตอง กว้าง 8 นิ้ว วางซ้อนกันสองชั้นสลับหัวท้าย ตักส่วนผสมใส่ลงตรงกลาง
ใบตอง


5. ห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม


6. กลัดใบตองด้วยไม้กลัดให้ติดกัน


7. นำไปย่างไฟอ่อนๆ


8. ย่างจนกระทั่งใบตองเหลืองเกรียม คอยกลับด้าน ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

รายการอ้างอิง
รัตนา พรหมพิชัย. (2542). แอ็บ. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 15, หน้า 8111-8112).กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Comments

comments