ชีวิตของคนเราอยู่บนโลกดีมีเวลาจำกัด

In: สรรเสริญพระบิดา

คำหนุนใจจาก ศบ.

“ขอ​พระ‍องค์​ทรง​สอน​ให้​นับ​วัน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ เพื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ทั้ง‍หลาย​จะ​มี​จิต‍ใจ​ที่​มี​ปัญ‌ญา”
สดุดี 90:12

ชีวิตของคนเราอยู่บนโลกดีมีเวลาจำกัด 70 หรือ 80 ปีสุดแล้วแต่กำลังและการดูแลสุขภาพ การกินของแต่ละคน ตลอดชีวิตมีแต่งานและความยากลำบาก ต่อสู้ชีวิตเหมือนการผจญภัย

ชีวิตบนโลกนี้สั้นเท่าเสียงถอนหายใจ เหมือนหมอกยามเช้าๆ มีขึ้นมีลง….ดังนั้นเราจงใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองน้ำพระทัยพระเจ้า อยู่อย่างคุ้มค่า อยู่อย่างเกิดผลมาก รับพรเพื่อเป็นพรไปสู่คนรอบกาย

โมเสสอธิษฐานว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ให้นับวันของเรา เพื่อเราจะมีสติปัญญาและความเข้าใจ มิเช่นนั้นเราก็จะหลงทาง หลงกรุง หลงชีวิต ลืมนึกคิดว่าแท้จริงเวลาสั้นๆและจำกัด ควรที่จะอยู่เพื่อสร้างคุณงามความดี เพื่อถวายงานรับใช้ เพื่อไม่รู้สึกอายเพื่อยืนรายงานตัวต่อเบื้องพระพักตร

อย่าใช้เวลาที่เหลือจมกับบาดแผลอดีตหรือกังวลใจถึงพรุ่งนี้ แต่ละวันจงไว้วางใจ ทำหน้าที่ของตน จงฉวยโอกาส(ซื้อเวลา)
อย่าใช้ชีวิตหายใจทิ้งไปเฉยๆ แต่ทุกๆวันช่วยกันทำงาน-ส่งเสริมครอบครัวไม่วางภาระให้คู่สมรสลำพัง

หาช่องทางได้ปรนนิบัติพระเจ้า ถ้ารอจนพร้อมก่อนไม่มี…เพราะชีวิตมีเวลาจำกัด และนี่แหละคือเหตุผลที่ยังหายใจอยู่ อยู่เพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติ อยู่เพื่อพี่น้องจำเริญขึ้น อาเมน

เครดิต  อ.เรวัติ เทพจักร์

By: Woody

ไม่ใช่ตัวข้า

In: เพลงนมัสการ


ศิลปิน : ToR+ ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพร
เนื้อร้อง/ท านอง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพร

Intro:| F9| Bbm6| Am7 Dm7| Gm7 C7|
                               
[F9]เทียบพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ [Bb]มนุษย์เป็นผู้ใด[Bbm6]
Am         Dm7      Gm7    C7
ที่พระองค์ต้องสนใจตัวข้า
F9                      Bb            Bbm6
แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง และทรงอยู่ไม่ไกล
Am         Dm7        Gm7 C7
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
*
Bb        C/Bb          Am7
เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิด
Dm7     Gm7     Bb      C7
พระองค์สถิตย์ และนำ ชีวิต ให้ผ่านไป
**
Bb          C/Bb
ไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำ
Am7            Dm7
แต่เป็นความงามในรักพระองค์
Gm7        C7          Fmaj7
ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์
Bb         C/Bb
ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำ
Am7           D7b9
แต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์(แต่ข้าจำยำเกรงใ­นพระองค์)
Gm7          Csus4        F
ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ ของตัวข้า

(ให้พระองค์พอพระทัยในตัวข้า)

F9              Bb         Bbm6
เปลี่ยนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง พระองค์เทฝนพรำ

Dm7      Gm7    C7
ทำให้ใจได้พบความชุ่มฉ่ำ

F9                              Bb            Bbm6
จากเวลาที่เคยขัดสน พระองค์เติมหัวใจ

Am         Dm7        Gm7 C7
ข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์
By: Woody

เพลงขอบพระคุณ / โต๋ + คอร์ด

In: เพลงนมัสการ

G                        Em        Am                           D7
ทุกๆครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไร  ไม่ว่าจะทุกข์ทนหรือมีความสุขเท่าไร
G                                    Em           Am                      D7
แม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไง ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที
Em                                                       Bm
* เพราะพระคุณอันมากมายที่ยิ่งใหญ่ช่างเปี่ยมล้น  ทำให้ลูกมีแรงจะเดิน
Am                 D7
จากความสับสน  อย่างแน่ใจในเส้นทางนี้
G                       Em     Am               D7
** โปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไร ขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์
Bm                  Em
หรือเสียใจ  และอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจ
Am            D7                    G
(และ)ขอเมตตาให้ลูกขอบพระคุณเสมอไป
G                        Em        Am                           D7
ไม่รูว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบอะไร  ไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดั่งใจหรือไม่
G                                Em        Am                           D7
แม้ว่าโลกจะวนเวียนเปลี่ยนหมุนยังไง  ลูกก็แน่ใจว่าจะผ่านได้เหมือนทุกที
( ซ้ำ *,** )
Am            D7                         G
ขอทรงเมตตาให้ลูกขอบพระคุณ หมดหัวใจ

By: Woody