เพลงขอบพระคุณ / โต๋ + คอร์ด

รักชอบแชร์เลย!! Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

G                        Em        Am                           D7
ทุกๆครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไร  ไม่ว่าจะทุกข์ทนหรือมีความสุขเท่าไร
G                                    Em           Am                      D7
แม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไง ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที
Em                                                       Bm
* เพราะพระคุณอันมากมายที่ยิ่งใหญ่ช่างเปี่ยมล้น  ทำให้ลูกมีแรงจะเดิน
Am                 D7
จากความสับสน  อย่างแน่ใจในเส้นทางนี้
G                       Em     Am               D7
** โปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไร ขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์
Bm                  Em
หรือเสียใจ  และอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจ
Am            D7                    G
(และ)ขอเมตตาให้ลูกขอบพระคุณเสมอไป
G                        Em        Am                           D7
ไม่รูว่าพรุ่งนี้ลูกนั้นจะพบอะไร  ไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดั่งใจหรือไม่
G                                Em        Am                           D7
แม้ว่าโลกจะวนเวียนเปลี่ยนหมุนยังไง  ลูกก็แน่ใจว่าจะผ่านได้เหมือนทุกที
( ซ้ำ *,** )
Am            D7                         G
ขอทรงเมตตาให้ลูกขอบพระคุณ หมดหัวใจ

รักชอบแชร์เลย!! Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

รักชอบแชร์เลย!! Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

คำอธิฐาน พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์เมื่อคนจนคนนี้

ร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงโปรดฟัง

และทรงช่วยกู้ ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

ขอบพระคุณพระองค์ ที่ปลดหนี้สิน ทุกบาท ทุกสตางค์

ขอบพระคุณพระองค์ ที่ให้ลูกมีเพียงพอ และมีอย่างบริบูรณ์

มีของทีดี และของที่เป็นเลิศ สิ่งเหล่านั้น วันหนึ่งมันก็จะต้องหลอมละลาย

ลูกจะขอใช้มัน เป็นเพียงเครื่องมือ ลูกจะไม่รักเงิน ลูกจะไม่รักสิ่งของ

ลูกจะรักแต่พระองค์เท่านั้น และลูกจะขอมีส่วน ขยายแผ่นดินของพระองค์

ด้วยความเต็มใจ ด้วยความสมัครใจ ด้วยคิดหมายไว้ในใจ ด้วยความเปรมปรีดิ์

เพราะพระองค์ทรงรักคนนั้น ที่ถวายด้วยความชื่นชมยินดี

ขอบพระคุณที่จะทรงทวี ให้ทรัพย์กลับคืนมา จัดสรรแน่นพูนล้น

เพื่อที่ลูกจะมีเพียงพอสำหรับตัวเสมอ และมีเกินพอ

ที่จะเป็นพระพร ให้กับคนรอบข้าง ในแผ่นดินของพระองค์

ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน ฮาเลลูยา

 

รักชอบแชร์เลย!! Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn