พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

รักชอบแชร์เลย!! Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on LinkedIn
Linkedin

คำอธิฐาน พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์เมื่อคนจนคนนี้

ร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงโปรดฟัง

และทรงช่วยกู้ ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น

ขอบพระคุณพระองค์ ที่ปลดหนี้สิน ทุกบาท ทุกสตางค์

ขอบพระคุณพระองค์ ที่ให้ลูกมีเพียงพอ และมีอย่างบริบูรณ์

มีของทีดี และของที่เป็นเลิศ สิ่งเหล่านั้น วันหนึ่งมันก็จะต้องหลอมละลาย

ลูกจะขอใช้มัน เป็นเพียงเครื่องมือ ลูกจะไม่รักเงิน ลูกจะไม่รักสิ่งของ

ลูกจะรักแต่พระองค์เท่านั้น และลูกจะขอมีส่วน ขยายแผ่นดินของพระองค์

ด้วยความเต็มใจ ด้วยความสมัครใจ ด้วยคิดหมายไว้ในใจ ด้วยความเปรมปรีดิ์

เพราะพระองค์ทรงรักคนนั้น ที่ถวายด้วยความชื่นชมยินดี

ขอบพระคุณที่จะทรงทวี ให้ทรัพย์กลับคืนมา จัดสรรแน่นพูนล้น

เพื่อที่ลูกจะมีเพียงพอสำหรับตัวเสมอ และมีเกินพอ

ที่จะเป็นพระพร ให้กับคนรอบข้าง ในแผ่นดินของพระองค์

ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน ฮาเลลูยา

 

รักชอบแชร์เลย!! Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
0Share on LinkedIn
Linkedin